Венчални халки

× Венчални халки

Това са восъчни модели на Вашите венчални халки. Можете да ги видите и премерите, и ако са нужни корекции, да бъдат направени.