Венчални халки

× Брачни халки

Вашите венчални халки са отляти от метал и предстои да бъдат завършени.