Брачна халка

× Брачна халка

Това е восъчен модел на Вашата брачна халка. Можете да го видите и премерите, и ако са нужни корекции, да бъдат направени.