Брачна халка

× Венчална халка

Вашате брачна халка е отлята от метал и предстои да бъде завършена.